Şeytan’ın Gücü Ritüeli

Bu ritüel, Joy of Satan’daki aslından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana ve odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa versiyonlarıyla titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

 


Fehu x10


Lagur x10


Berkano x10

 

Şimdi olumlayın:

Lord Şeytan, Adın Kutsandı ve Kutlandı
Adındaki kutlu ünlüler ve ünsüzler,
Yücelerin yücesi, Ulu Yol
Yüksek ses, tıslama, yükseliş, deniz, sessizlik.

Seni Adınla çağırıyorum ve seni Şeytan’daki Kardeşlerimle kutsuyorum [bir kez olumlayın]: A, SAT, SATANAMA, SATANAS, SAT, A

 


Ansuz x10


Sowilo x10


Algiz x10

 

Şimdi olumlayın:

Bu gece senin Adına söylenmiş tüm lanetleri kaldırıyoruz,
Sana atfedilmiş tüm günahları kaldırıyoruz,
Şimdi ve Sonsuza dek
Senin Adın; yozlaşmış düşünce ve kavramlardan, yalanlardan ve iftiralardan ayırıldı

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Tiwaz x10


Sowilo x10


Thurisaz x10

 

Şimdi olumlayın:

Sana yollanan tüm günahlar ve düşmanca enerjiler, Şeytan
Şimdi düşmanlarına ve sana iftira atanlara yollandı.
Senin Adına yollanmış tüm nefret
Yahudilere ve onlarla birlikte Kutsal Adına iftira atanlara geri sektirildi.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Algiz x10


Sowilo x10


Berkano x10

 

Şimdi olumlayın:

Binlerce güneş gibi yenilmez bir duruş sergiliyorsun,
Hiçbir kötülük sana dokunamaz.
Çevrendeki Şenu sonsuz güçte,
Bin kadar Güneşin gücü gibi parlıyor.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın], SONRASINDA

 

SAT’ı 10 kez titretin, sonrasında
SATYA’yı 10 kez titretin, sonrasında
SATANAMA’yı 10 kez titretin, sonrasında
SATANAS’ı 10 kez titretin, sonrasında 3 kez veya 10 kez [sizin tercihiniz] şunu olumlayın:

 

TÜM BU SÖYLENMİŞLER SANA AİTTİR LORDUMUZ, SEVGİLİ ŞEYTANIMIZ!
Tüm yalanlara karşı yenilmez bir duruş sergiliyorsun.
SENİN HAKKINDAKİ GERÇEK HERKES TARAFINDAN SONSUZA DEĞİN GÖRÜLDÜ!

 

Sonrasında ritüeli “Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a Atfolsun” diyerek kapatın.

ve bir kez şunu deyin:

Şeytan’ın Gücü Üstündür ve Herkes Tarafından Hissedilir.


 

Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Rünler Nasıl Titretilir

SATANAS Nasıl Titretilir

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

 

Mührün içindeki harfler: Şeytan’ın Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür: