Satanik Numeroloji

Bu sayfa, Azazel ve Beelzebul’un sunduğu bilgilerle oluşturulmuştur

 

 

“Tüm her şey sayılardan ibarettir.”

-Pisagor, Apollo’nun oğlu

 

 

Temel Sayıların Temel Değerleri

1

“Bütün”, monat, bölünmemiş, komuta, sonsuzluktaki nokta, evren, yaratımın kaynağı, ilksel neden

2

Çiftlik, ayrışım, ihtilaf/anlaşmazlık, ilişki, yaratım, yıkım, kusurlu [mükemmel olmayan], pozitif-negatif, ilk bölünme, ayrılma

3

Ruh, ilahlık, üçlü güç, mükemmel sayı, ilk birleşim, ilahi/kutsal üçlü [Ea, Enlil, Anu – Poseidon, Zeus, Hades vs], dünyaların üçlülüğü

4

Düzen, adalet, maddenin dört fiziksel yönü, “sınır”, eter katılmadan dört element, materyal dünyanın alt temeli

5

Beş element, birlik, bağ/bağlantı, eros, biçim ve form, güzellik, görkem, denge, ahenk

6

Maddesel & Ruhani, bağ/bağlantı, hayat, istikrar, alışkanlık, karmik, evlilik, makrokozmik/mikrokozmik, arılık, bakirelik

7

Karma, sonuç, Tanrıça Nemesis [intikam], arınma/arıtma, ilahi terazi, Adaletin korunması, şans, zihnin doğuşu

8

Gizem, dürtü, güç, kalıcılık, sağlam temel, gizli küre, “Göksel Ana”, ilahi adalet, Çoğaltım, “ad infinitum” [sonsuz]

9

Bitiş, nihai nokta, imge, mükemmellik, “son”, kapanışa yaklaşma, doğum/ölüm, güç, taçlandırma/sonuçlandırma, zirve, tamamlama

10

Anahtar, Her Şey, kader ve karma, yolun sonu, çifte birleşim, Evren – Pan, Kozmos, Mükemmellik, Kendiliğinden Oluşmuş Olan, “Göksel Baba”, Bütünlük