Beelzebul’un Gücü Ritüeli

Bu ritüel, Joy of Satan’daki orijinal sayfasından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana ve odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa versiyonlarıyla titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

Fehu x10

Lagur x10

Berkano x10

 

Şimdi olumlayın:

Lord Baalzebul, Adın Kutsandı ve Kutlandı
Görünenin Efendisi, Bu Dünyanın Hakimi
Gücün Ulu, ve Yıldırımlarının Gücü de Herkes Tarafından Hissedildi
Sen, Ebedi Adaletinde Yargılayan Tanrısın.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

Seni Adınla çağırıyorum:  B, AB, BA, BAAL, BAALZEBUL, BAALZEVULON, BAALZEBUL, BAAL, BA, AB, B

 

Ansuz x10

Sowilo x10

Algiz x10

 

Bu gece senin Adına söylenmiş tüm lanetleri kaldırıyoruz,
Sana yalanlarla atfedilmiş tüm günahları kaldırıyoruz,
Şimdi ve Sonsuza dek
Senin Adın; yozlaşmış düşünce ve kavramlardan, yalanlardan ve iftiralardan ayırıldı
Ve Sonsuz Gücün Serbest.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

Odthal x10

Mannaz x10

Eihwaz x10

 

Sümer’de, herkes tarafından bilinirdin
Mısır’da, Yönetici Güç olarak bilindin
Babil’de, Enlil olarak sevildin
Hellas’ta, Başın da Başı, sonsuz Şana sahip Zeus’tun
Tahtın, Bergama’da Bakidir

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

Kenaz x10

Sowilo x10

Wunjo x10

 

Sen Hükümdar ve Kralsın,
Zenginliğin ve Şöhretin Bahşedicisisin
Kutsamaları ve Lanetleri Yağdıransın,
Sen kutsal ve göksel kralsın, hükümdarsın, birleştiren, yazgısal ve bölen güçsün.

Ebedi Kral, İnsanlar ile Demonların ve Tanrıların Hükümdarı, Adın Kutsansın

 

Tiwaz x10

Sowilo x10

Thurisaz x10

 

Sana atfedilen tüm günahlar ve yollanan düşmanca enerjiler, Baalzebul
Şimdi düşmanlarına ve sana saldıranlara yollandı.
Senin Adına yönlendirilmiş tüm nefret, kin ve küfür
Yahudilere ve onlarla birlikte Kutsal Adına iftira atanlara geri sektirildi.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

Algiz x10

Sowilo x10

Berkano x10

 

Baalzebul, Tanrıların ve Demonların Kralı, tüm kudretinle dikiliyorsun,
Tüm yüce varlıklar, senin varlığınla neşeleniyor, sen evrenin yanan gözüsün.

Takipçilerin ve senin tarafından korunanlar, tarafınca sonsuza değin kutsandı.

Hiçbir kötülük sana dokunamaz.

Çevrendeki Şenu sonsuz güçte,
Bin kadar Güneşin gücü gibi parlıyor.

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

[Yukarıda yazılanları okuduktan sonra, SATANAS’ı 10 kez titretin ve 1 kez de şunu olumlayın]:

TÜM BU SÖYLENENLER SANA AİTTİR, TANRILARIN VE İNSANLARIN KRALI!

Tüm yalanlara karşı yenilmez bir duruş sergiliyorsun.

SENİN HAKKINDAKİ GERÇEK HERKES TARAFINDAN SONSUZA DEĞİN GÖRÜLDÜ!

 

Sonrasında ritüeli ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN diyerek kapatın
ve şunu deyin: Şeytan’ın Gücü Yüksektir ve Herkes Tarafından Hissedilir,
Sonrasında şunu deyin: “Şeytan, bugün Kardeşin Ululandı!”.

 


 

Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Rünler Nasıl Titretilir

SATANAS Nasıl Titretilir

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

Mührün içindeki harfler: Baalzebul’un Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür: