Azazel’in Gücü Ritüeli

Bu ritüel, Joy of Satan’daki aslından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana ve odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa versiyonlarıyla titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

 


Fehu x10


Lagur x10


Berkano x10

 

Şimdi olumlayın:

Güzel Azazel, Şanlı Apollo, Adın Kutsandı ve Kutlandı
Sen Ahenksin, Gerçekten Var Olan
Işınların bilgeliğin oturaklarıdır, Güneş’ten daha parlak olan
Güneş bile seni gördüğünde şöyle der: “Açılın, çünkü Lord Apollo’dur buraya varan!”

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

Seni Adınla çağırıyorum: A, ZA, AZAZİL, ZAZİL, ON, APOLLON, ZAZİL, AZAZİL, ZA, A!

 


Ansuz x10


Sowilo x10


Algiz x10

 

Bu gece senin Adına söylenmiş tüm lanetleri kaldırıyoruz,
Sana yalanlarla atfedilmiş tüm günahları kaldırıyoruz.

Arısın Apollo Azazel, Keçilerin ilah çobanı,
Şimdi ve Sonsuza dek
Senin Adın; yozlaşmış düşünce ve kavramlardan, yalanlardan ve iftiralardan ayırıldı

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Odthal x10


Mannaz x10


Eihwaz x10

 

Sümer’de sana Udu dediler,
Hellas’ta adını muazzam ilahilerle geçirdiler, sevgili Apollo
Babil’de, Güneş adını duymasıyla irkilirdi, Şamaş
Mısır’da, Re’nin Gizli Güneşiydin
Şimdi Azazel’sin,
Adın bütün, bölünmüş ve yekparedir!

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Kenaz x10


Sowilo x10


Wunjo x10

 

İlahi Müziği söyler, Arp’ı çalarsın
Takipçilerinin neşesi sonsuzdur,
Sen geldiğinde, tüm acılar ve vahametler savrulur
Takipçilerindeki cehalet zincirlerini kırarsın!

Adın Kutsandı, Apollo Azazel!

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Tiwaz x10


Sowilo x10


Thurisaz x10

 

Sana yollanmış tüm lanetler kaldırıldı ve eksiksiz bir şekilde düşmanlarına geri gönderildi
Sana saldıranlara ve günahlarını yamamaya çalışarak iftira atanlara tüm saldırıları geri gönderildi
Günahlarını senin Kutsal Keçine atmaya çalışanlar, ebediyen kendi günahlarında boğuluyorlar

Adına ve ilahi Keçilerine yönlendirilmiş tüm nefret,
Yahudilere ve onlarla birlikte Kutsal Adına iftira atanlara geri sektirildi, APOLLO, AZAZEL

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Algiz x10


Sowilo x10


Berkano x10

 

Azazel, tekrardan tüm görkeminle ve ışıltınla biliniyorsun
Gizli güneşi, en parlak olanı görebiliyoruz,
Seni lanetleyenler, on mislini alıyorlar,
Seni kutsayanlar, on katı kutsanıyorlar

Çevrendeki Şenu sonsuz güçte, ve ebedi güneşin de öyle!

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

10 kez A-PO-LON’u titretin: [AAAAAA-PO-LOOOOOOON]

 

Sonrasında 3 kez olumlayın:

AUM

TÜM BU SÖYLENENLER SANA AİTTİR, LORD AZAZEL!

TÜM YALANLARA KARŞI YENİLMEZ BİR DURUŞ SERGİLİYORSUN!

SENİN HAKKINDAKİ GERÇEK HERKES TARAFINDAN SONSUZA DEĞİN GÖRÜLDÜ!

AUM

 

Sonrasında, ritüeli şu sözlerle kapatın:

“Şeref ve güç ebediyen Şeytan’a, Beelzebul’a, ve Astarte’ye atfolsun – Şeytan’ın Gücü Yüksektir ve Herkes Tarafından Hissedilir!”


Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Rünler Nasıl Titretilir

SATANAS Nasıl Titretilir

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

 

Mührün içindeki harfler: Azazel’nin Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür: