Astarte’nin Gücü Ritüeli

Bu ritüel, Joy of Satan’daki aslından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana ve odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa versiyonlarıyla titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

 


Fehu x10

Lagur x10

Berkano x10

 

Şimdi olumlayın:

Kraliçe Astarte, Adın Kutsandı ve Kutlandı
Dünya ve tüm katmanları iradene açık kılındı
Sen harekete geçiren güçsün
Birliksin, ayrılıksın, Tüm Güçlersin

Seni Adınla çağırıyorum:

A, ASTR, NNA, ASTAR,
ASTARTE,
ASTAR, NNA, ASTR, A

 


Ansuz x10

Sowilo x10

Algiz x10

 

Bu gece senin Adına söylenmiş tüm lanetleri kaldırıyoruz,
Sana yalanlarla atfedilmiş tüm günahları kaldırıyoruz,
Şimdi ve Sonsuza dek
Senin Adın; yozlaşmış düşünce ve kavramlardan, yalanlardan ve iftiralardan ayırıldı

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 


Odthal x10

Mannaz x10

Eihwaz x10

 

Sümer’de, herkes tarafından bilinirdin

Mısır’da mutlak güce sahip, Büyünün Kraliçesi İsis olarak bilindin

Babil’de, İnanna olarak sevildin,

Hellas’ta, Kutsal Ana Demeter idin

 

İsmin yeniden dört yönden kutsandı,
Adın ve Sıfatların gerçeği yansıtıyor
Gücün eksiksiz ve tekrar Dünya’da etken,
Dört Yönün hepsinden duruşun yeniden kutsandı

 

Kenaz x10

Sowilo x10

Wunjo x10

 

Sen ki hiddetli ve güçlüsün,
Şefkat sahibi ve lütufkârsın,
Orion’dan yayılan gücün Dünya’da hissedildi,
Halkın, gücünün etkisi altında huzura kavuştu
Adın kutsansın, Ey baki olan Kraliçe ve Ana

 


Tiwaz x10

Sowilo x10

Thurisaz x10

 

Sana atfedilen tüm günahlar ve yollanan düşmanca enerjiler, Astarte
Şimdi düşmanlarına ve sana saldıranlara yollandı.
Senin Adına yönlendirilmiş tüm nefret
Yahudilere ve onlarla birlikte Kutsal Adına iftira atanlara geri sektirildi.

 

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

 


Algiz x10

Sowilo x10

Berkano x10

 

Astarte, Lord Şeytan gibi güçlü bir duruş sergiliyorsun,
Galaksinin gözü gibi, Hiçbir kötülük sana dokunamaz.

Çevrendeki Şenu sonsuz güçte,
Bin kadar Güneşin gücü gibi parlıyor.

 

[İradenizi/istediğinizi bu yönde kullanarak Mühüre odaklanın]

 

Mühre odağınızı korurken önce “Astarte, sen” deyin, sonrasında tüm dizini 3 kez tekrar edin. [Not: Örneğin, ilk tekrar için “Astarte, sen Kraliçesin, Tüm Doğuşun Hakimisin…” diyerek gideceksiniz. 10 atfın da sonuna geldiğinizde 2 kez daha tekrar edip toplamda 3 kez yapmış olacaksınız.] Her bir atıf pür odakla okunmalı, sonrasındaysa ışığın tüm mührü doldurduğunu imgeleyin.

1. Kraliçesin
2. Tüm Doğuşun Hakimisin
3. Anasın
4. Uyumsun
5. Güzel Olansın
6. Yılanın Gücüsün
7. Yıldızlı Göklerin Kudretisin
8. Göğe ait ve Tanrısalsın
9. En Güçlü Olansın
10. Zamanın Kraliçesisin

[10 kez bunu tekrarladıktan sonra, bir kez şunu olumlayın:]

 

TÜM BU SÖYLENENLER SANA AİTTİR, KRALİÇEMİZ ASTARTE!

Tüm yalanlara karşı yenilmez bir duruş sergiliyorsun.

SENİN HAKKINDAKİ GERÇEK HERKES TARAFINDAN SONSUZA DEĞİN GÖRÜLDÜ!

Sonrasında ritüeli ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN diyerek kapatın
ve şunu deyin:

Şeytan’ın Gücü ve Astarte’nin Gücü Yüksektir ve Herkes Tarafından Hissedilir.


Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

Mührün içindeki harfler: Astarte’nin Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür: